Eesti Kasiino Litsents

Kasiinoboonused.com

Eestis lubatud internetikasiinod peavad omama Eesti Maksu- ja Tolliameti (edaspidi EMTA) poolt väljastatud Eesti kaughasartmängude korraldus- ja tegevusluba, selleks, et kasiino tegevus oleks kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega (nt Hasartmänguseadus, Maksukohustuslaste registri põhimäärus).

Kuna nimetatud litsentse on keeruline ning kulukas taotleda, sest ettevõte ja selle juhatuse liikmed läbivad taustakontrolli sõltumatute audiitorite poolt, et veenduda ettevõtte usaldusväärsuses ning garanteerida, et ettevõte pakub ausat mängu. See aga annab lisakindlustunde mängijatele, et keskkond, kus mängitakse, on laitmatu taustaga ning finantsiliselt vastutustundlik. Hasartmänguseaduse eesmärgiks on kehtestada kõrgendatud nõudmised kasiinomängude korraldajatele ja vahendajatele; vähendada mängimisest tulenevaid võimalikke negatiivseid tagajärgi ning mõju ühiskonnale ja sätestada vastutust ettenähtud nõuete rikkumise korral.

Kes on hasartmängukorraldaja?

Eesti Maksu- ja TolliametHasartmängude korraldajaks võib olla nii ettevõte kui ka füüsiline isik, kes tegeleb hasartmängude korraldamisega EMTA kirjalikul nõusolekul. Kui EMTA poolt nõusolek puudub ehk mängukorraldaja puudub EMTA kodulehel väljatoodud litsentsiga hasartmängukorraldajate nimekirjast, siis EMTA ei vastuta kasiino tegevuse eest ega ole kohustatud mängijat abistama, kui selleks vajadus on tekkinud. EMTA on andnud litsentsi hasartmängukorraldajale vaid juhul, kui on veendutud usaldusväärsete isikute tegevuses ettevõtte juhatuses ning kui audiitorid on välistanud nõuetele mittevastavused. Vastav nimekiri on EMTA kodulehel igaühele alati nähtav.

Mis on finantsiline vastutustundlikkus?

Finantsiline vastutustundlikkus väljendub ettevõtte tegevusega seonduvates kuludes ning (sealhulgas täiendava) reservkapitali moodustamises ning kasutamises. Näiteks Õnnemängude korraldamiseks on vajalik ettevõte aktsiaseltsina või osaühinguna registreerida vähemalt miljoni euro ulatuses aktsia- või osakapitali. Samaväärse aktsiakapitali miinimumsuurus on ka loteriid korraldaval aktsiaseltsil ning osavusmängu võib hasartmängude korraldada aktsiaselts või osaühing, mille aktsia- või osakapitali suuruseks on minimaalselt veerandik sajatuhandest eurost.

Toto, sündmuse, mille suhtes panustatakse spordiennustamisele, korraldamiseks on vajalik aktsiaselts või osaühing, mille aktsia- või osakapitali minimaalseks suuruseks on raamatupidamises aastaaruandes näidatud 130 000 eurot. Küll aga võib totot, kus sündmuseks on hobuste võiduajamise tulemused, võib mängukorraldajaks on aga Vabariigi Valitsuse poolt määratud mittetulundusühing, mille põhitegevus on põhikirjas vastavuses ürituse korraldamisega ning mille aastaaruandes on esitatud netovarana vähemalt 2/5 varade kogumahust. Täiendav reservkapital on otseselt seotud üldkoosoleku otsustest, kuid mitte madalam seaduse või põhikirja alusel fikseeritud alammäärast.

Tegevus- ja korraldusluba hasartmängude korraldamiseks

Eesti kaughasartmängude tegevusluba, mis on tähtajatu ja eraldi suunatud õnnemängude, toto või osavusmängude korraldamiseks, annab isikule või ettevõttele õiguse taotleda korraldusluba hasartmängude korraldamiseks. Tegevusloa väljastab, keeldub väljastama ning tunnistab kehtetuks vaid EMTA. Tegevusloa andmisest keeldutakse juhul, kui taotleja ei vasta seaduses ettenähtud tingimustele, riigilõiv on jäänud tasumata, on edastatud puudulikke andmeid või on jäetud need üldse avalduses edastamata.

Hasartmängu korraldusluba antakse viieks aastaks aga eraldi õnnemängude ühe liigi, toto, hasartmängu liigi või alaliigi kaughasartmänguna või loterii korraldamiseks. Korraldusloa andmisest võidakse aga keelduda, kui korraldusloa taotleja pole kõrvaldanud EMTA edastatud teate kohaselt puuduseid nagu tegevusloa puudumine, riigilõivu tasumata jätmine, mängukoha või -inventari vastavus pole nõudekohane, oluline teave EMTA jaoks on jäänud edastamata või kui on muud takistavad asjaolud.

Litsentsiga kasiinod

Eestis lubatud kasiinode valik on võrdlemisi lai, pakkudes paljudes keskkondades väga suurt mänguvalikut, esporti, pokkerituba, õnneloteriisid ja nõnda edasi. Selleks, et valida omale parim kasiino keskkond võrreldes kasiinode kampaaniapakkumisi, boonuseid, sisse- ja väljamaksevõimalusi, mänguvalikut, parimaid jackpot´e ja koefitsiente ning muud.

Eesti online kasiinodest omavad nõutud litsentsi näiteks Paf, Olympic Casino, OlyBet, Unibet, KingsWin, GrandX, Fenikss, Chanz, Optibet, Ninja Casino, Betsafe, Maria Casino, TonyBet, Slots.io, CityCasino, Pokerstar, Coolbet, Bet365 ja Kiirkasiino. Õnnemängude korraldajatest omab litsentsi Eesti Loto. Seaduslike hasartmängukorraldajate nimikiri on väljatoodud EMTA kodulehel koos viidetega kodulehe aadressidele, mängukorraldaja ärinimele, lubade infole ning korraldatavatele hasartmänguliikidele.

Kõik hasartmängu keskkonnad erinevad teineteise poolest mingite kindlate tunnuste poolest, pakkudes kas tasuta kasiiinomängude valikut, jackpot´iga mänge, spordiennustamist, live-sektsiooni, ohtralt boonuseid ja kampaaniaid. Nende kasiinode seast on üsnagi kerge leida mängijal omale sobiv keskkond, registreerida end mängima ning nautida põnevat, emotsiooniküllast, glamuurset ning võituderohket mängukeskkonda.

Võidetud summade pealt mängija ei pea maksma tulumaksu, sest Eesti kasiino võidud on 100% ulatuses maksuvabad. Selle garanteerib mängijale EMTA tänu täielikule kontrollile litsentseeritud kasiinode tegevuse üle, maandades täielikult maksudega seonduvad riskid.

Nõuded mängimiseks

Eesti kodanikule kehtib nõue olla vähemalt 21-aastane, selleks, et viibida kasiino mängukeskkonnas ning mängida kasiino poolt vahendatavaid hasartmänge. 16-aastased võivad aga mängida õnnemänge nagu Bingo Lotot, Keno, Vikinglottot, Eurojackpot´i ja kiirloteriisid , mille suurimaid korraldajaid Eestis on näiteks Eesti Loto ning 18-aastased võivad osaleda spordiennustamises ning viibida ettenähtud keskkondades.

Lisaks eakohasusele, on oluline veel, et mängijal puudub enesevälistus hasartmängudest. Enesevälistus tähendab mängija endapoolset huvi kaitsta ennast hasartmängude mängimisega kaasnevate võimalike negatiivsete tagajärgede ning ohtude eest, seades iseendale mängukeelu. Enesevälistus on võimalik igal isikul endale kas ise määrata läbi EMTA, eesti.ee või kasiino keskkonnas vastavate avalduste esitamise kaudu ning piirang võib olla tähtajatu kui ka tähtajaline poolest aastast kuni kolme aastani. Tähtajalist piirangut tühistada ei saa, kuid pärast tähtaja möödumist on võimalik mängijal piirang kustutada vastava avalduse alusel EMTA teenindusbüroos.

Piirangutega isikute nimekirja peab EMTA, seda on hasartmängukorraldajatel kohustus järgida ning kui mängijal on kehtiv mängukeeld, siis hasartmänge mängija mängida ei saa. Teenindusbüroodes on esitatavad avalduse vormid eestikeelsed, venekeelsed kui ka inglisekeelsed, pakkudes sealhulgas mängijatele ka informatiivset abi, kuhu pöörduda juba tekkinud probleemidega või ilmnevate sõltuvustunnustega.