Vikinglotto

Kasiinoboonused.com

Vikinglotto on Baltimaade ja Skandinaaviamaade kollektiivne loteriimäng, mille teostajaks Eestis on Eesti Loto AS ning mille reeglid kehtivad koos Eesti Loto klassikaliste loteriimängude üldreeglitega. Kõikide loteriipartnerite loosimiste ja võiduarvestuste põhimõtted on Vikinglotto loteriimängus ühetaolised. See tähendab, et loteriimängul on kaks esimest võidutasandit ühised ja ülejäänud kuus võidutasandit on aga riigisisesed. Loteriinumbrite loosimine toimub kord nädalas kolmapäeviti Hamari linnas Norras ning selle salvestisi edastatakse igal nädalal telesaates „Suur lotokolmapäev“. Samuti on loosimised tagantjärele vaadatavad Eesti Loto keskkonnast.

Mängureeglid

Vikinglottol on sarnaselt Eurojackpotile kasutusel kaks lototroni ja kaks erineva numbriulatusega pallikomplekti, millest põhinumbrid on vahemikus 1-48 ja lisanumbrid 1-8. Igale pallile on märgitud peale vastav number ja loosimise käigus väljuvad need pallid lototronist valimatus järjekorras. Need pallid fikseeritakse loosimise läbiviijate poolt garanteerides sealjuures mängu aususe ja juhuslikkuse.

Ühe loteriipiletiga võib mängija osaleda 1-10 järjestikust loosimist järjest ning ostes pileti lototerminalist, võib mängija täita korraga kuni viis mänguvälja, millega mängul osaleda. Iga mänguvälja hinnaks on euro ning võidutõenäosus 1:98 172 096.

Sarnaselt Eurojackpotile on võimalik ka Vikinglottot mängida süsteemimänguna, mis võimaldab mängijal enamate numbrikombinatsioonidega mängides oma võiduvõimalusi suurendada. Samuti on süsteemimänguvõimalus hetkel vaid Eesti Loto keskkonda sisselogides mängida. Kui tavamängus tuleb valida kuus põhinumbrit ja üks lisanumber, siis süsteemimängus tuleb valida vahemikus 6-12 põhinumbrit ja 1-8 lisanumbrit.

Kuna Eesti Loto on Vikinglotto läbiviijaks Eestis ja loteriimängu reeglid kehtivad koos korraldaja poolt kinnitatud loteriide üldreeglitega, siis kehtib ka Vikinglotto mängimise puhul vanusepiirang alates 16-eluaastast. Samuti peab mängija loteriid ostes või Eesti Loto keskkonnas registreerides kinnitama isikuttõendava dokumendi alusel mängimiseks reeglitega lubatud eakohasust. See toiming garanteerib ka mängukeskkonnas ostetud piletite võitude realiseerimise automaatselt mängija pangakontole või ulatuslikemate võitude puhul digitaalselt esitatud avaldusega.

Loteriipilet

Pilet on Eesti Loto mängukeskkonnas süsteemipõhiselt koostatud ainulaadne mänguväljasid ja muid elektroonilisi andmeid sisaldav väljaprint. Piletit on võimalik osta nii Eesti Loto mängukeskkonnast, M-loto abil helistades numbril 17788*2 või soetades pileti lototerminaliga varustatud müügikioskist. Piletit ostes tuleb valida numbrikombinatsioonid ise või kasutada Pliks-Plaks automaatvalikut, mis valib numbrid välja mängija eest.

Eesti Loto keskkonnast või M-loto numbril helistades pileti soetamisel, garanteeritakse mängijale pileti säilimine mängukeskkonnas ning tänu keskkonna infosüsteemile on hiljem mängijal võimalik kõik võidud ja piletid keskkonnas üle vaadata, võrrelda statistilisi andmeid, kulutatud rahasummasid ja lotovõitudelt tulnud sissetulekuid. Lisaks on võrreldavad kõik mängunumbrid, mis on kogu mänguajaloo jooksul mängija ära arvanud ja soovi korral võib mängija nendest numbritest omale lemmikpileti koostada. Õigesti arvatud põhinumbrid kajastatakse punaselt, kuid lisanumbrid rohelistena.

Võidufondid

Sarnaselt Eurojackpotile, ulatub ka Vikinglotto võidufond piletite läbimüügist kuni 50%-ni, mis tõttu on jackpoti ja võidutasandi II võidufondid kõigis mängu läbiviivates riikides ühised ja nende suurused on otseses suhtes piletite ja võitjate arvuga. Iga mängukombinatsiooni eest maksab mängijariik ühisesse fondi 0.16 eurot, millest reservi arvestatakse koheselt 0.032 eurot.

Peavõit ( 6+ 1 tabamust) jagatakse alati nende isikute vahel võrdselt ära, kellel oli õnn seda võita. Jackpotil on kehtestatud suurusvahemik 3 000 000 kuni 35 000 000 eurot. II tasandi võidufondi vahemik on kuni 35 000 000 eurot. Kui aga II tasandi (6 põhinumbri tabamust) võit ja peavõit väljaloosimata jäi, liidetakse võidufondidesse kogutud summad täies ulatuses samade ühiste võidufondidega. Reservfond on aga loodud selleks, et minimaalse võidufondi puudumise korral oleks võimalik siiski võidusumma mängijatele garanteerida.

Kuna aga teised võidutasandid on sellised, mis kujunevad riigisiseselt eraldi, siis nende suurus on otseses seoses just mängupopulaarsusega vastavas riigis. Eesti Loto reservfond on alati 3% omavõidufondist. Kui riigisisestel võidutasanditel võitjaid pole, lisatakse need sarnaselt I ja II tasandi fondile vastavatesse fondidesse ning mängijad võivad järgmise nädala loosimisele panustama hakata.

Loteriivõidud

Nagu ka teiste loteriimängude puhul, mida Eesti Loto mängijatele pakub, on ka Vikinglotto 100% tulumaksuvaba, mis tähendab, et suure summa võitmise korral ei pea mängija makse riigile maksma. Kõik võidusummad, mille piletid on ostetud M-loto abil või internetis, makstakse kuni 2000 euro ulatuses võitjale välja hiljemalt kahe nädala jooksul mängija poolt märgitud pangakontole. Müügipunktid maksavad loteriipiletite võidud välja kuni 35 euroni, võimaluse korral lausa kuni 650 euroni.

Võitude realiseerimistähtaeg on täpselt 90.-päeval pärast võidu väljaloosimist ning võidud, mis on suuremad, kui summa, mida nende väljamaksja maksma kohustatud on, tuleb võitjal Eesti Loto poole isiklikult pöörduda võidu kättesaamiseks kas Eesti Loto kontorisse minnes – kaasas avaldus ja isikuttõendav dokument – või e-posti teel saadetud digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel.

On oluline erisus võitude väljastamisel seoses Vikinglotto partneritelt ostetud loteriipiletitega – Eesti Lotol pole kohustust teiste partnerite vahendusel ostetud võidupiletite võidunõudeid välja maksta. Sama reegel kehtib ka teistes Vikinglotto partnerriikides.

Kõikide tasandite võidud ümardatakse kümnesendise täpsusega allapoole ja ümarduste abil saadud summadest kasvatatakse ka loteriimängu kas ühist või Eesti Loto oma reservfondi sõltuvalt võidutasandist. Kõik Eesti Lotost ostetud piletite välja võtmata jäänud võidud suunatakse aga Eesti Loto reservfondi.