Eurojackpot

Kasiinoboonused.com

Eurojackpot on 18. erineva Euroopa riigi ühine – liialdamata öeldes ulmeliselt suurte võidusumma võimalustega – loteriimäng, mille teostajaks Eestis on Eesti Loto AS ning mille reeglid kehtivad koos Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglitega. Kõikide loteriipartnerite ehk Eurojackpoti korraldajate loosimiste ja võiduarvestuste põhimõtted on igal pool ühetaolised. Loteriimängu võidufondi vahemik on garanteeritult 10 kuni 90 miljonit eurot vastavalt võidutasandile, mida omakorda on I kuni XII + jackpot. Loosimine toimub nädalas korra vaid reedeti ning loosimist viib läbi Soome loteriifirma Veikkaus OY Helsinkis. Loosimise salvestisi ja otseülekannet saab vaadata nii Eesti Loto keskkonnast kui teleülekandena.

Mängu üldiseloomustus

Eurojackpoti saab mängida eelkõige tavamänguna, valides numbrite vahemikust 1-50 viis põhinumbrit ja 1-10 kaks lisanumbrit, mis tähendab mängukombinatsiooni viie põhinumbri ja kahe lisanumbriga. Ühe kombinatsiooniväljaga pileti hind on üheks loosimiseks alati kaks eurot, valida saab kuni kümme mänguväljaga piletit. Ühe ja sama kombinatsioonivalikuga piletiga saab mängija mängida kuni kümme järjestikust loosimist. Vastavalt loosimiste ja mänguväljadele muutub ka võiduvõimalus ja pileti lõpphind.

Loosimängu saab ka mängida süsteemimänguna, kuid hetkel on see võimalik vaid Eesti Loto keskkonda logides. Süsteemimängu erisus tavamängust seisneb selles, et mängija saab valida rohkem numbreid mängukombinatsiooni ehk siis kuni 12 põhinumbrit ja kuni 10 lisanumbrit. See tähendab, et mängija riskib enam, panustades mängu rohkem raha, kuid võiduvõimalus ja võidukoefitsiendi protsent on seevastu suurem.

Loosimisel kasutatakse kahte erinevat lototroni ning samuti kahte kindlaarvulist pallikomplekti. Ühes lototronis on kuni viiskümmend palli vahemikus 1-50 ja teises kuni kümme palli vahemikus 1-10. Esimesest lototronist võetakse viis põhinumbrit ja teisest kaks lisanumbrit. Loosimise pallid fikseeritakse mängu vältel läbiviijate poolt neutraalses keskkonnas ning sellest tulenevalt ka garanteeritakse mängupallide loosimise juhuslikkus ja loteriimängu läbipaistvus.

Loteriipilet

Sarnaselt teistele Eesti Loto klassikalistele loteriidele, saab ka Eurojackpoti pileteid osta nii Eesti Loto keskkonnast, M-loto kaudu numbrile 17788*4 helistades kui ka erinevatest müügipunktidest (teisisõnu müügikioskidest). Müügikioskist saab mängija pileti osta kas eeltäidetud numbritega Eesti Loto lipikut klienditeenindajale ulatades, numbrikombinatsioonide suuliselt ütlemisel teenindajale või kui mängija tõepoolest ei soovi ise numbrikombinatsioone valida, saab ta kasutada Pliks-Plaks automaatnumbrivalikut, mis teeb mängija jaoks numbrite valimise kõige lihtsamaks. Automaatvaliku kasutamise võimalus on olemas ka internetist piletite ostmisel, kuid nagu eelnevalt öeldud, siis süsteemimängu saab mängida vaid internetist ostetud piletitega.

Loteriipilet on Eesti Loto mängukeskkonna süsteemi poolt loodud ainulaadne mängukombinatsioone ja muid elektroonilisi andmeid sisaldav väljaprint. Kui pilet on ostetud internetist või M-loto abil, on kogu loteriipileti informatsioon (võidud, statistika ja muu) mängijale kättesaadav ja tagant järele vaadeldav ning võrreldav. Kui mängija on ostnud loteriipileti internetist, ei pea ta ka muretsema pileti kadumisel võidu kättesaamise pärast. Kõik veebist ostetud piletid on kontrollitavad tagantjärele Eesti Loto keskkonnas. Lisaks võib mängija jälgida läbi keskkonna oma ostetud loteriidega seonduvaid rahavoogusid.

Samuti on mugavus oluline võtmesõna internetikasutajate seas, sest piletite ostmine pole kunagi olnud nii käepärane, komfortne ja turvaline. Seda põhjusel, et Eesti Loto keskkonda saab sisse logida kõiki Eestis kasutusel olevate isikutuvastamise meetmete abil, seal hulgas ka Smart-ID-ga. Eelnev isikuttõendamise kohustus on see element, mis tagabki mängijale 100%-lise kindlustunde, et tema kontoandmed ja loteriipiletid ei satu võõraste valdusesse.

Lototerminalid müügipunktidest on samuti individualiseeritud – kõikidel loteriipiletitel on peal mängija isikukoodi kindlad numbrid, mille järgi saab tuvastada loteriipileti õigustatud omaniku. See tähendab, et loteriipiletil on lisaks muudele loosimisega seonduvate andmetele (edasimüüja ID, turvanumber, pileti ja loosimise number, ostu- ja loosimise kuupäevad-kellaajad ja muu) ka peal pileti omaniku isikukoodi esimesed seitse numbrit.

Eurojackpot võidud

Võidufond ulatub loteriipiletite läbimüügist kuni 50%-ni, mis jaguneb vastavalt Eurojackpoti võidufondiks kui jackpoti garanteerimise fondiks. Seega, võidutasandeid on kuni XII ning lisandub ka peavõit. Iga müüdud mänguvälja kohta kantakse üldfondi euro. Peavõidu garanteerimise fondi kantakse alati 12% kogu võidufondi ulatusest, mis on ette nähtud võidusumma miinimumiks, mida loteriikorraldajad suudavad alati mängijatele garanteerida. Ülejäänud teised tasandid jaotuvad proportsionaalselt, mis tähendab, et ükski võidutasandi üksikvõidusumma ei või ületada sellest kõrgema tasandi üksikvõitu. Vastasel juhul liidetakse need ning jagatakse mõlema tasandi fondid võitjate vahel solidaarselt ära.

Eesti Loto loteriimängude võitudelt ei arvestata kunagi maha tulumaksu. Võidusummad, vastavalt pileti ostukohale, makstakse mängijale välja kas automaatselt pangakontole kahe nädala jooksul (võidud kuni 2000 eurot läbi interneti ja M-loto ostetud piletid), sularahas müügikioskis (väljatrükitud piletid kuni 35 eurot; müüja võimalusel ka kuni 650 eurot) või allkirjastatud avalduse alusel (võidupileti kadumise korral pärast isikutuvastamist, samuti suuremad võidud, mida automaatselt ega müügipunktides müüja ei ole kohustatud väljastama). Võitude realiseerimisaeg on umbes 3 kuud ehk täpselt 90 päeva võidu loosimisejärgsest päevast alates. Kui suure võidusumma võitja pole tulnud oma võidule järele, otsitakse pileti omanikku sotsiaalmeedia vahendusel, kuid mängija võimalikku soovi austades garanteeritakse mängijale täielik anonüümsus. Kõige hiljutisem Eurojackpoti suurvõit Eestis maksti välja 2019 aasta esimeses kvartalis ning summa ületas 450 000 eurot ning võidupilet osteti läbi Eesti Loto keskkonna.