Bingo Loto

Kasiinoboonused.com

Bingo Loto on Eesti Loto poolt korraldatav loteriimäng, mille võidunumbrite loosimine toimub kolmapäeviti telesaates „Suur lotokolmapäev“. Bingo loto reeglid kehtivad koos Eesti Loto klassikaliste loteriide nagu Bingo loto, Keno, Vikinglotto ja Eurojackpoti üldreeglitega. Mängija peab olema vähemalt 16-aastane Eesti Vabariigi isikukoodi omav isik. Isikukood on oluline eelkõige loteriipiletite väljastamisel ja võitude kättesaamisel.

Bingo Loto pilet

Pilet on Eesti Loto infosüsteemi poolt loodud ainulaadne mängukombinatsioone ja muid elektroonilisi kirjeid sisaldav väljatrükk. Kui pilet ostetakse internetist Eesti Loto mängukeskkonnast, on kogu piletitega seonduv info mängijale igal ajahetkel kättesaadav ning pileti kadumise korral on võimalik isikukoodi alusel ja vastavasisulise avalduse alusel siiski mängijale võit väljastada.

Mänguks ostetud pilet kehtib vaid üks kord. Bingo loto ühel mänguväljal on 25 ruutu vastava tähe all asuvas tulbas. Tulp sisaldab tähti B,I,N,G ja O võrdsetes numbrivahemikes 1-75 ning mängu kestel loositakse pallid lototroni abil ükshaaval välja. Pileti kombinatsiooni saab mängija ise valida või kasutada Pliks-Plaks automaatvalikut. Mängu panustamise miinimumsumma on 1 euro, kahe kombinatsiooniväljaga piletil aga 2 eurot. Vastavalt ostukeskkonnale on võimalik pilet osta kas järgmisele või järgnevatele loosimistele.

Loteriid on võimalik osta nii internetist Eesti Loto keskkonnast, M-loto numbrite vahendusel kui ka piletite edasimüüjate müügikioskidest. Kui mängija ostab pileti müügikioskist, on lototerminali poolt väljaprinditud piletil kirjas mängukombinatsioon, korraldusloa number, pileti number, mängija isikukoodi seitse esimest numbrit, edasimüüja ID, turvanumber, ostu- ja loosimise kuupäevad – kellaajad, loosimise number, triipkood ja nõnda edasi.

Internetist ostetud elektroonilisel piletil on välja toodud vähem andmeid, kuid on rangelt ühenduses kogu informatsiooniga, mis on keskkonnas juba olemas. Kõik mängureeglid, loosimiste läbiviimised ja muu info on Eesti Loto kodulehel olemas ning keskkonda saab logida kasutajatunnusega, ID-kaardiga, Mobiilse-ID-ga ja Smart-ID-ga. Piletit saab kontrollida mängukeskkonnas või lototerminaliga varustatud müügikioskis. Samuti võimaldab mängukeskkond mängijal saada täielikku ülevaadet ostetud piletitest, võitudest ja statistikast.

Bingo Loto reeglid

Mängu esimeses jaos tuleb täis saada 33-palliga kõik neli nurgaruutu. Teises mängujaos järgmise viie palli jooksul mõlemad diagonaalid (kokku üheksa ruutu). Kolmandas mängujaos tuleb täis saada kõik ruudud, mis on kokku 25 ruutu, kuid kui mängija saab enne 41. loositud palli kõik mänguruudud täis, on ta võitnud lisaks täismängule ka peavõidu ehk jackpoti. Jackpot hõlmab võidufondist alati 30%. Kui jackpoti seekord välja ei loositud, läheb see edasi järgmise nädala mängufondi. Kui võitjaid mängu erinevates võidutasandites (nurga-, diagonaalide-, täismängus või jackpotis) on mitu, jaotatakse võidusummad võitjate vahel võrdsetes osades ära. Sisuliselt peab mängija 38+ loositava palliga täis saama esimesena õiges mängujärjekorras kõik 25 ruutu. Mängu lõpetab täismängu võitnud mängijale viimasena loositud pall.

Bingo Loto võidud ja väljamaksed

Võidud makstakse mängijale tulumaksukohustuse vabalt välja 90-päeva jooksul alates loosimisele järgnevast päevast. Kuni 2000 eurot makstakse kahe nädala jooksul mängija arvelduskontole, kui pilet on ostetud internetist või M-loto vahendusel. Muudel juhtudel makstakse võidud välja allkirjastatud avalduse alusel, sealhulgas võidud alates summast 36 eurot, mida müügipunktid ei ole enam kohustatud võitjale välja maksma.

Kui võidunõude esitamise tähtaeg on möödunud, pilet on kehtetu – näiteks ei ole pilet võidupilet, isiksusesamasust pole võimalik kinnitada isikukoodi erinevuse, võltsingu tõttu või muud, siis võidunõue rahuldamisele kahjuks ei kuulu.

Bingo loto loosimine ja stuudiomäng

Bingo loto numbrite loosimiste vahepeal toimuvad erinevad muud loosimised (kampaaniate raames loositud eriauhinnad, õnneratas). Lisaks pakub Bingo loteriimäng telesaate ajal lõbusat stuudiomängu, mis kindlasti saate atraktiivsust tõstab.

Stuudiosse võivad pääseda juhuse teel need mängijad, kes ostavad müügikioskist juhuslikult lototerminalist saadud TV-märgisega kahe mängukombinatsiooniväljaga pileti nädalalõpul reedest pühapäevani. Stuudiomängus osalemise eelduseks on TV-märgisega väljatrükitud pileti saamine ning mängijapoolne registreerimine. Pärast stuudiomängule registreerimist võetakse kandidaatidega ühendust, et veenduda mängijate saatesse tuleku valmisolekus, kutsudes nad saate salvestusele. Kui väljavalitud mängija osalemisest siiski mis tahes põhjusel keeldub, võidab sellegipoolest loobunud mängija 35 eurot ning saatesse kutsutakse nagu eelmise kandidaadi puhulgi juhusliku generaatori abil juba teine mängija. Mängija osaleb stuudiosaates tiimi kaptenina, kaasates salvestusele ka kolm sõpra, tuttavat või pereliiget. Stuudiomängus osaleb kaks omavahel parimale mängutulemusele võistlevat tiimi.

Mäng koosneb tava- ja lõpumängust, mis sisaldab enne saate salvestust küsitletud saja juhusliku inimese käest küsitud vastusest. Tavamängus on alati vastusevariante kuus, mis on tablool kirjas esialgu varjatult ning kõige populaarsemate vastusevariantide äraarvamise korral annavad võistkonnale punkte ning võidueelise.

Mängus loeb kiirus ja populaarsemate vastuste äraarvamine. Küsimusi küsitakse kokku neli, iga küsimusega korrutatakse vastuste punktid vastavalt järjekorrale kuni neljakordselt läbi. Mänguetapi võidab enim punkte kogunud võistkond, saades minimaalselt 400 eurot ning lisaks osalemishüvitist 140 eurot. Teisele võistkonnale jääb võidusummaks minimaalselt 200 eurot või kogutud punktid.

Teises mängufaasis aga valib mängu kapten oma meeskonnast kaks mängijat, kes peavad vastama võimalikult kiiresti 20 ja 25 sekundi jooksul viiele küsimusele ja tabama ära kõige populaarsemad vastused. Teine mängija lahkub stuudioruumist, et mitte esimese pakutud vastuseid kuulda. Kapten keerutab enne teise mänguosa alustamist raharatast, mille summa lisatakse võidusummale vaid juhul, kui lõpumängus saadakse vastustega kokku 200 punkti. Võidud kantakse avalduse alusel mängijate kontodele 30 päeva jooksul.